Meedoen in de Buurttuin

Denk met ons mee!

Daar wordt het beter van!

Parkweg Midden wordt omgetoverd tot een fijne Buurttuin met een mix van woningen en bewoners en veel groen. Op deze website leest u wat dat allemaal inhoudt en hoe u mee kunt doen.

het project planningCONTACT

IK WIL MEER WETEN OVER

PARTICULIERE koop- en huurwoningen

IK WIL MEER WETEN OVER

Sociale huurwoningen

image

Contactformulier

denk met ons mee!

We vragen u ook op om met ons mee te denken: Wat zou u graag terugzien in de openbare ruimte? Wat vindt u passende kunst voor het metselwerk van de nieuwe appartementencomplexen? Heeft u nog andere ideƫen of tips die we niet mogen missen? Laat het ons weten via het contactformulier. Houdt deze website in de gaten voor updates en andere manieren waarop u kunt meedoen.


NIEUWS

BLIJF OP DE HOOGTE

De opdracht om Parkweg om te toveren tot de nieuwe Buurttuin komt van Woonplus en gemeente Schiedam. Wethouder Fahid Minhas en directeur van Woonplus, Emile Klep, vertellen wat ze voor ogen hebben. Ook gingen we in gesprek met buurtbewoners Mehmet, John en Huseyin, hoe kijken zij tegen de nieuwe ontwikkelingen aan?

Voortvang Bouw in de Buurttuin december 2022

In dit nieuwsbericht nemen we u mee in de enorme vooruitgang die het project de afgelopen tijd heeft
gemaakt. Op deze luchtfoto’s van november ziet u dat pas goed!

Fase A en B zijn nagenoeg klaar voor oplevering. Ondertussen wordt ook de laatste werkzaamheden aan de eerste blokken koopwoningen en de eerste huurappartementen voor Woonplus. De woningen in het midden zijn net voor de zomer aan Woonplus opgeleverd.

Op deze foto worden in fase C en D de eerste funderingen gelegd. Door het korte bouwproces zijn ook deze woningen in het voorjaar al klaar voor oplevering!

START PARTICIPATIETRAJECT MET OMGEVING EN NIEUWE BEWONERS
Voor het project in de Buurttuin Schiedam gaan we met de huidige- en toekomstige bewoners samen de buurttuinen vormgeven in het participatietraject: Meedoen in de Buurttuin! Het participatietraject wordt opgesplitst in 2 trajecten. We gaan eerst ‘uitzoomen’ op de behoefte van de omgeving (Nieuwland) en de huidige bewoners. Daarna gaan we ‘inzoomen’ op de buurttuinen van het project en de toekomstige bewoners. Binnenkort ontvangt u van ons een vragenlijst om mee te denken over de omgeving van het project Meedoen in de Buurttuin! Vult u de vragenlijst in? 
Wij kijken er naar uit om met elkaar de buurttuinen vorm te geven! Zodat het nu en in de toekomst een fijne plek gaat zijn om te spelen en te ontmoeten.

EVEN VOORSTELLEN: DARIUS SPENCER
Darius Spencer is de wijkregisseur van de wijk Nieuwland binnen de gemeente Schiedam. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, ondernemers, sociaal werkers, wijkondersteuningsteam, politie en de woningcorporatie. Hiermee is de wijkregisseur vaak het gezicht van de gemeente en eerste aanspreekpunt voor de wijk. De wijkregisseur kijkt welke behoeften er in een wijk zijn. Dit geeft hij of zij door aan de medewerkers en het bestuur van de gemeente. Zo worden deze behoeften zoveel mogelijk meegenomen in de plannen en de uitvoering daarvan. De wijkregisseur zorgt er dus voor dat Schiedammers mee kunnen denken over hun eigen wijk. Dat zoveel mogelijk Schiedammers participeren, oftewel meedoen en meedenken, is heel belangrijk voor de gemeente Schiedam. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de wijkregisseur via contact@schiedam.nl of telefoonnummer 14 010.

WIJKOVERLEG
Vijf keer per jaar vindt een wijkoverleg plaats in het gebouw van Wijkcentrum Dreesplein, Dr Willem Dreesplein 1. De wijkregisseur zit dit overleg voor en bespreekt de ontwikkelingen in de wijk met bewoners, ondernemers en wijkprofessionals. De wijkoverleggen in 2023 staan gepland op:
9 februari 2023, 20 april 2023, 29 juni 2023, 19 oktober 2023, 14 december 2023
Het wijkoverleg is een openbare vergadering. Wilt u hier aan deelnemen, neem dan contact op met het secretariaat Wijkontwikkeling via contact@schiedam.nl of telefoonnummer 14 010.

WIJKBUDGET
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u hiervoor een financiële bijdrage aanvragen bij de gemeente uit het wijkbudget. Op vijf momenten in het jaar kunt u een aanvraag indienen. Een commissie van officieel door de gemeente benoemde bewoners uit uw wijk, de regiegroep genaamd, beoordeelt uw aanvragen.
Meer informatie: schiedam.nl/wijkbudgetten.

BUITENBETER APP
Ziet u op straat bijvoorbeeld een volle container, straatvuil, ongedierte, losse stoeptegels of overhangende takken? Geef dan uw melding door via de BuitenBeter app. Download de BuitenBeter app op uw telefoon of tablet en meld het probleem direct bij de gemeente. Samen houden wij Schiedam schoon.
Voor het ophalen van grofvuil kunt u direct een afspraak maken met Irado of gebruik de Irado Afvalapp.

VOORUITBLIK MIJLPALEN BOUW 2023
a. Binnenkort worden de eerste koopwoningen opgeleverd aan hun nieuwe eigenaar.
b. In januari worden de eerste 37 huurappartementen opgeleverd aan Woonplus
c. Start het participatietraject met de nieuwe bewoners van fase A/B.
d. Gaan we door met de bouw van fase C en het aanleggen van het openbaar gebied.

KERSTVAKANTIE EN BEREIKBAARHEID VAKANTIEPERIODE
Vanwege de kerstvakantie ligt de bouw tussen 26 december en 6 januari stil. In geval van calamiteiten in de vakantieperiode is 14 010 van de gemeente Schiedam bereikbaar of Van Wijnen op het 24/7 servicenummer: 0182-34 80 88. Bel altijd 112 bij een noodsituatie.

Wij wensen u een fijne jaarwisseling.
Blijf veilig en tot volgend jaar!

Ontwikkelingen in de Buurttuin juli 2022

WERKZAAMHEDEN EN ZOMERVAKANTIE IN DE BUURTTUIN
De zomervakantie komt eraan. Komende tijd voeren wij minder werkzaamheden uit aan de nieuwbouw van In de Buurttuin. Welke werkzaamheden doorgaan, leest u in dit bericht.

BIJGESTELDE PLANNINGOPENBAAR GEBIED
Het openbaar gebied tussen de Van Heuven Goedhartstraat en Piersonstraat wordt opnieuw aangelegd in dezelfde stijl als het toekomstige openbaar gebied rond de nieuwbouw. Daarnaast worden aanpassings- en vervangingswerkzaamheden aan de bestaande riolering uitgevoerd. De werkzaamheden aan dit gebied zijn helaas iets uitgelopen ten opzichte van de in december verspreide planning. Op onderstaande kaart vindt u de bijgestelde planning. Als uw straat tijdelijk afgesloten wordt, ontvangt u een aparte nieuwsbrief per post.

 

AFSLUITING PARKWEG EN OMLEIDINGSROUTE
In de weken 29-30-31, de week vanaf 18 juli 2022, is de Parkweg tijdelijk afgesloten vanwege de aanleg van een nieuw riool. Er is een omleidingsroute voor al het verkeer ingesteld gedurende deze periode. Zie het kaartje hieronder en de omleidingsborden op locatie.


VOORUITZICHT BOUWVAKANTIE EN CALAMITEITENNUMMER
De zomervakantie staat voor de deur en ook de bouw heeft vakantie tussen 25 juli en 12 augustus 2022. In geval van calamiteiten in de vakantieperiode heeft Van Wijnen West een 24/7 servicenummer beschikbaar. Dat nummer is: 0182-34 80 88. In geval van nood belt u altijd 112.

Wij wensen u een mooie zomer!

 

 

Ontwikkelingen in de Buurttuin juni 2022

TOEN EN NU
In de fases A en B wordt hard gewerkt. De appartementen aan de Monseigneur Nolenslaan zijn al
steigervrij en de werkzaamheden binnen worden verder afgerond. In juni krijgen de eerste huurders
van Woonplus de sleutel van hun eengezinswoning. Kortom: een mooi moment om stil te staan bij
de enorme vooruitgang van de laatste 2 jaren. Daarnaast kijken we in deze nieuwsbrief vooruit naar
aankomende werkzaamheden en het participatietraject voor de Buurttuinen.

VOORUITBLIK
Binnenkort is de sloop afgerond en starten we ook aan de andere kant van de Parkweg met de bouwwerkzaamheden voor de woningen in fase C. U kunt op de foto’s al goed zien dat het terrein er klaar voor is.

KUNSTWERKEN BOUWHEKDOEKEN
Naast de fotocollectie met beelden van toen en nu kunt u ook de laatste nieuwe foto’s bewonderen aan de bouwhekdoeken in fase C en D. Deze open-lucht-expositie is opgezet
door Stichting Mooi Werk.

Ondertussen wordt druk gewerkt aan het beheergebied tussen de Piersonstraat en Van Heuven Goedhartstraat. Als uw straat tijdelijk afgesloten wordt, dan ontvangt u een aparte nieuwsbrief per post.

 

PARTICIPATIE COMMUNICATIE
Het project In de Buurttuin heeft een aantal collectieve Buurttuinen en plekken. Voor de inrichting van deze plekken kan worden meegedacht door de nieuwe bewoners en omwonenden. Van Wijnen zet daarvoor een participatietraject op. Hierbij kan iedereen van zowel de koop- als de huurwoningen meedenken over de inrichting van de Buurttuinen. Dit traject wordt nu vormgegeven en na de zomer zullen bewoners hiervoor benaderd worden.

SPEELVOORZIENINGEN IN DE BUURT
Gedurende de bouw is er helaas even minder speelgelegenheid dan voorheen. Vanuit de buurt hebben we begrepen dat mensen dit jammer vinden. Samen met de gemeente
gaan we onderzoeken waar de behoefte ligt en hoe hierin kan worden voorzien. Bent u een van de omwonenden die graag meedenkt over speelvoorzieningen?
Meldt u zich dan aan via info@meedoenindebuurttuin.nl. Rond september nemen wij contact met u op.

PLANNING

BLIJF OP DE HOOGTE

Binnenkort starten de sloopwerkzaamheden. Daarna gaan we bouwen aan de nieuwe woningen en groene binnentuinen die samen de nieuwe Buurttuin vormen. Ook de openbare ruimte van de omliggende straten nemen we onder handen.

LEES VERDER
image
Meedoen in de Buurttuin

VAN WIJNEN

dordrecht@vanwijnen.nl
078-633 39 11

Contact sloopwerkzaamheden:
Tonny Pennings | Hoofduitvoerder
Antea Group
M: +31 (0)651311487
tonny.pennings@anteagroup.nl

BELANGRIJKE WEBSITES

project: indebuurttuin.nl
sociale huur: woonnetrijnmond.nl
woonplus.nl
cultuurscouts.com