Meedoen in de Buurttuin

Denk met ons mee!

Daar wordt het beter van!

Parkweg Midden wordt omgetoverd tot een fijne Buurttuin met een mix van woningen en bewoners en veel groen. Op deze website leest u wat dat allemaal inhoudt en hoe u mee kunt doen.

het project planningCONTACT

IK WIL MEER WETEN OVER

PARTICULIERE koop- en huurwoningen

IK WIL MEER WETEN OVER

Sociale huurwoningen

image

Contactformulier

denk met ons mee!

We vragen u ook op om met ons mee te denken: Wat zou u graag terugzien in de openbare ruimte? Wat vindt u passende kunst voor het metselwerk van de nieuwe appartementencomplexen? Heeft u nog andere ideƫen of tips die we niet mogen missen? Laat het ons weten via het contactformulier. Houdt deze website in de gaten voor updates en andere manieren waarop u kunt meedoen.


NIEUWS

BLIJF OP DE HOOGTE

De opdracht om Parkweg om te toveren tot de nieuwe Buurttuin komt van Woonplus en gemeente Schiedam. Wethouder Fahid Minhas en directeur van Woonplus, Emile Klep, vertellen wat ze voor ogen hebben. Ook gingen we in gesprek met buurtbewoners Mehmet, John en Huseyin, hoe kijken zij tegen de nieuwe ontwikkelingen aan?

NIEUW INRICHTINGSPLAN VOOR PARKWEG MIDDEN

NIEUWE INRICHTING OPENBAAR GEBIED

In deze nieuwsbrief vindt u het ontwerp voor de openbare ruimte in het gebied Parkweg Midden. Het gebied is opgedeeld in twee delen; links ziet u een deel met bebouwing die zal blijven staan (‘bestaand gebied’) en rechts een deel wat geheel vernieuwd wordt (‘nieuwbouw gebied’). Er zijn ook een aantal groene plekken in het gebied aangegeven die nu nog niet in het ontwerp zijn ingericht. Deze plekken willen we in de toekomst, als alles gebouwd en aangelegd is, samen met de bewoners van het gebied inrichten. Lees hierover meer op pagina 5.

Op de volgende pagina zoomen we in op de concrete veranderingen in het bestaand gebied.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag voor 19 maart 2021 zodat we hierop kunnen reageren voordat het inrichtingsplan definitief wordt afgerond. Stuur een mailtje naar

info@meedoenindebuurttuin.nl

De nieuwsbrief staat ook online:
meedoenindebuurttuin.nl/meer-informatie

In gesprek met (toekomstige) bewoners over inrichting openbare ruimte.
Overzicht bestaand gebied en nieuwbouw

WIJZIGINGEN OPENBARE RUIMTE BESTAAND GEBIED

HUIDIGE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE

 

TOELICHTING DOOR DE STEDENBOUWKUNDIGE

Nora Kooijmans

Nora, stedenbouwkundige bij bureau ECHO, licht het ontwerp toe: “In het linkerdeel wordt de openbare ruimte rondom de bestaande gebouwen op veel plekken vernieuwd, zodat het er weer fris uitziet en het er hetzelfde uit gaat zien als het nieuwbouwgedeelte. De stoepen, straten en parkeerplekken worden op veel plekken opnieuw bestraat met dezelfde materialen als in het nieuwbouw gebied. Er ontstaat zo eenheid tussen het nieuwe en het bestaande gebied. Ook hebben we in eerdere participatiemomenten aan zowel bewoners als andere gebruikers van het gebied (winkeliers, school, politie etc.) gevraagd wat de plekken zijn die verbeterd kunnen worden. Daaruit bleek dat er plekken zijn in het huidige gebied waar wat extra groen toegevoegd kan worden of waar we het groen kunnen verbeteren. Dat hebben we, zoals op de kaart is aangegeven, op verschillende plekken gedaan. Door het toevoegen/aanpassen van groen ziet de buurt er aantrekkelijker uit en creëren we een prettige, gezonde omgeving voor de buurt ook voor de toekomst In de Minister Donkerstraat is in de kaart een deel van de weg een eenrichtingsverkeer ingetekend, hierdoor wordt de weg smaller en is er meer ruimte voor

groen. Het maakt de verkeersituatie overzichtelijker. Ook hebben we hier verkeersdrempels ingetekend voor een veilige verkeersituatie. In de tekening is te zien dat ook de doodlopende weg langs basisschool Het Startblok aan de Burgemeester van Haarenlaan niet meer is ingetekend. Hierdoor kan de omgeving van de school groener, aantrekkelijker en overzichtelijker worden. Ter compensatie zijn er dichtbij de school extra parkeerplekken toegevoegd. Het bestemmingsverkeer naar de school kan in de toekomst via de Piersonstraat de school bereiken, zodat de noordkant van de school plaats kan maken voor groen. Behalve veel extra groen wordt het met deze ingrepen niet alleen groener in de buurt maar ook nog een stuk veiliger.”

Een gedetailleerde tekening van het inrichtingsplan staat op de website vermeld: meedoenindebuurttuin.nl

NIEUWBOUW GEBIED

Autovrije hoven

INRICHTING (SPEEL) PLEKKEN

SAMEN MET BEWONERS

Zoals u al weet worden delen van het plan in de toekomst samen met de huidige en toekomstige bewoners ingericht. Deze plekken zijn op de kaart in geel aangegeven. De inrichting zal plaatsvinden zodra de nieuwe bewoners er wonen zodat ook zij hierover kunnen meepraten. De plaatjes geven alvast een eerste idee van welke sfeer er kan kom en. Om een goed beeld te krijgen hoe u de plekken in de openbare ruimte kunt gebruiken, plaatsen wij eerst tijdelijke voorzieningen. Denk hierbij aan tijdelijke bankjes en speeltoestellen. Vervolgens gaan wij in overleg met de huidige en toekomstige bewoners om deze plekken definitief in te richten .

 

Een gedetailleerde tekening van het inrichtingsplan staat op de website vermeld: meedoenindebuurttuin.nl

Speel-/ontmoetingsplekken van de buurt.

Inrichting van plekken in samenspraak met bewoners (na oplevering, 2023/2024).

UITSTRALING

GROENE UITSTRALING

Op deze ‘moodboards’ ziet u welke uitstraling u van de openbare ruimte kunt verwachten. Door het gehele gebied worden parkeerplaatsen groener door een deel van de parkeerplaatsen te voorzien van grastegels.

Deze tegels zijn ‘gevuld’ met gras, maar u kunt er gewoon overheen rijden. Ook de erfafscheidingen worden groen. Daarnaast voegen we natuur en groen toe, zodat vogels en bijvoorbeeld egeltjes een thuis kunnen vinden.

PARKEREN

In de Buurttuin wordt een autoluwe wijk. Doordat een groot deel van de auto’s in de parkeerhoven achter de woningen parkeert ontstaat er ruimte in de straten om te spelen en om elkaar te ontmoeten. Het aantal parkeerplaatsen in het plan is gebaseerd op het aantal nieuw te realiseren woningen. Hierbij is de parkeernorm van de gemeente Schiedam gehanteerd en wordt voldaan aan de eisen. Zo krijgen we een goede balans voor wonen en leven in de Buurttuin!

 

WIJZIGINGSPLAN PARKWEG-MIDDEN

Om de herontwikkeling van Parkweg-Midden mogelijk te maken, is het huidige bestemmingsplan gewijzigd. Deze wijziging is nodig omdat de nieuwe woningen op andere plekken worden gebouwd dan dat de huidige woningen nu staan. Deze wijziging vindt plaats met het wijzigingsplan ‘Parkweg-Midden’. Dit plan is op 9 februari 2021 vastgesteld.

Heeft u vragen over het wijzigingsplan? Neem dan contact op met de heer Hovens van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via telefoonnummer 14 010.

Het plan kunt u bekijken via de website Ruimtelijkeplannen: bit.ly/3kmgRfm

Sloopwerkzaamheden fase A en B

De sloopwerkzaamheden van de oude flats zijn al een tijdje gezig. Een deel van de flats is zelfs al helemaal weg. Mathieu Verberne van civiel bureau Antea Realisatie vertelt hoe dat in zijn werk gaat:
Eerst wordt de aanwezige asbest uit de flats gehaald. Dat was een populair bouwmateriaal tijdens de wederopbouw. Het zit onder andere in de dakbedekking en vloeren. Let op! Nog niet alle asbest is verwijderd. De slopers zijn daar nog een aantal weken mee bezig. Dat is een precies proces, waarbij gezondheid natuurlijk een grote rol speelt.

Duurzame sloop

“Ieder gebouw is een donor gebouw”


Het sloopbedrijf New Horizon haalt vervolgens voorzichtig materialen van de flat. Op die manier kunnen materialen zoals beton, baksteen, gipswanden en glas worden hergebruikt voor andere bouwproducten: Urban Mining noemen we dat.
Het laatste dat over blijft is de betonnen constructie. Dat wordt tot puin vermalen en zal later worden gebruikt om de straten onder de nieuwe woonwijk op te hogen. Zo kan verzakking worden voorkomen en liggen de straten er ook na 30 jaar nog mooi bij. Normaal wordt hier zand voor gebruikt. Door het puin op dezelfde locatie opnieuw te gebruiken, hoeven er minder materialen te worden af- en aangevoerd.

Verkeerssituatie
De sloopwerkzaamheden gebeuren zo veel mogelijk binnen het terrein. De verkeers situatie blijft daardoor voor auto’s ongewijzigd. Fietsers en wandelaars kunnen wel op sommige locaties worden gevraagd om de straat over te steken. Let daarom goed op de borden.
Momenteel geldt dit voor de Parkweg. Binnenkort zullen er aan de burgemeester van Haarenlaan kleine wijzigingen zijn.

Planning
De sloopwerkzaamheden zullen nog tot eind het jaar zichtbaar zijn. Daarna wordt de grond voorbereid voor de bouw. Dat zal tot in het voorjaar duren.

Heeft u vragen of opmerkingen over de sloopwerkzaamheden?

Contact sloop:
Mathieu Verberne, BSc | Projectleider Realisatie Zuid-West
Antea Group
M: +31 6 20879129

Walk en Talk door de buurt

“Een buurt waarin mensen elkaar ontmoeten en kinderen veilig spelen tussen het groen, zonder overlast”

Wij gingen in gesprek met buurtbewoners en geïnteresseerde toekomstige bewoners over wat zij graag terug willen zien in de nieuwe wijk en het openbare gebied. Daarbij vertelden stedenbouwkundige Tim Tutert, architect Richard van Tiggele en projectontwikkelaar Jeroen Roijers alles over het plan én waarover we graag uw inbreng krijgen. Door te praten over de sfeer in deze buurt, heeft kunstenaar Albert Verkade bijvoorbeeld inspiratie kunnen opdoen voor het kunstwerk dat op de gevel van het nieuwe appartementencomplex komt.
Wij waren woensdag 16 september te vinden op verschillende locaties in het plangebied, in kleine groepjes en op veilige afstand van elkaar.
We hebben waardevolle input opgehaald, waar we de deelnemers voor willen bedanken!

Heeft u ook ideeën of vragen? Laat het ons weten via het contactformulier op de home pagina.
Druk op de knop ‘ik wil graag uitgenodigd worden voor participatie activiteiten en om mee te denken’ om op de hoogte gehouden te worden van dit soort activiteiten.

  
 

PLANNING

BLIJF OP DE HOOGTE

Binnenkort starten de sloopwerkzaamheden. Daarna gaan we bouwen aan de nieuwe woningen en groene binnentuinen die samen de nieuwe Buurttuin vormen. Ook de openbare ruimte van de omliggende straten nemen we onder handen.

LEES VERDER
image
Meedoen in de Buurttuin

VAN WIJNEN

dordrecht@vanwijnen.nl
078-633 39 11

Contact sloopwerkzaamheden:
Tonny Pennings | Hoofduitvoerder
Antea Group
M: +31 (0)651311487
tonny.pennings@anteagroup.nl

BELANGRIJKE WEBSITES

project: indebuurttuin.nl
sociale huur: woonnetrijnmond.nl
woonplus.nl
cultuurscouts.com