image

nieuws

meedoen in de buurttuin

Grote veranderingen zijn op komst voor de Buurttuin! De oude woonblokken maken plaats voor een vriendelijke, duurzame woonwijk, die in alle opzichten klaar is voor de toekomst. Groen, duurzaam, sociaal, veilig en grotendeels autovrij. Met circa 240 nieuwe woningen en tal van plekken om te spelen en te ontspannen.

Voortvang Bouw in de Buurttuin december 2022

In dit nieuwsbericht nemen we u mee in de enorme vooruitgang die het project de afgelopen tijd heeft
gemaakt. Op deze luchtfoto’s van november ziet u dat pas goed!

Fase A en B zijn nagenoeg klaar voor oplevering. Ondertussen wordt ook de laatste werkzaamheden aan de eerste blokken koopwoningen en de eerste huurappartementen voor Woonplus. De woningen in het midden zijn net voor de zomer aan Woonplus opgeleverd.

Op deze foto worden in fase C en D de eerste funderingen gelegd. Door het korte bouwproces zijn ook deze woningen in het voorjaar al klaar voor oplevering!

START PARTICIPATIETRAJECT MET OMGEVING EN NIEUWE BEWONERS
Voor het project in de Buurttuin Schiedam gaan we met de huidige- en toekomstige bewoners samen de buurttuinen vormgeven in het participatietraject: Meedoen in de Buurttuin! Het participatietraject wordt opgesplitst in 2 trajecten. We gaan eerst ‘uitzoomen’ op de behoefte van de omgeving (Nieuwland) en de huidige bewoners. Daarna gaan we ‘inzoomen’ op de buurttuinen van het project en de toekomstige bewoners. Binnenkort ontvangt u van ons een vragenlijst om mee te denken over de omgeving van het project Meedoen in de Buurttuin! Vult u de vragenlijst in? 
Wij kijken er naar uit om met elkaar de buurttuinen vorm te geven! Zodat het nu en in de toekomst een fijne plek gaat zijn om te spelen en te ontmoeten.

EVEN VOORSTELLEN: DARIUS SPENCER
Darius Spencer is de wijkregisseur van de wijk Nieuwland binnen de gemeente Schiedam. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, ondernemers, sociaal werkers, wijkondersteuningsteam, politie en de woningcorporatie. Hiermee is de wijkregisseur vaak het gezicht van de gemeente en eerste aanspreekpunt voor de wijk. De wijkregisseur kijkt welke behoeften er in een wijk zijn. Dit geeft hij of zij door aan de medewerkers en het bestuur van de gemeente. Zo worden deze behoeften zoveel mogelijk meegenomen in de plannen en de uitvoering daarvan. De wijkregisseur zorgt er dus voor dat Schiedammers mee kunnen denken over hun eigen wijk. Dat zoveel mogelijk Schiedammers participeren, oftewel meedoen en meedenken, is heel belangrijk voor de gemeente Schiedam. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de wijkregisseur via contact@schiedam.nl of telefoonnummer 14 010.

WIJKOVERLEG
Vijf keer per jaar vindt een wijkoverleg plaats in het gebouw van Wijkcentrum Dreesplein, Dr Willem Dreesplein 1. De wijkregisseur zit dit overleg voor en bespreekt de ontwikkelingen in de wijk met bewoners, ondernemers en wijkprofessionals. De wijkoverleggen in 2023 staan gepland op:
9 februari 2023, 20 april 2023, 29 juni 2023, 19 oktober 2023, 14 december 2023
Het wijkoverleg is een openbare vergadering. Wilt u hier aan deelnemen, neem dan contact op met het secretariaat Wijkontwikkeling via contact@schiedam.nl of telefoonnummer 14 010.

WIJKBUDGET
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u hiervoor een financiële bijdrage aanvragen bij de gemeente uit het wijkbudget. Op vijf momenten in het jaar kunt u een aanvraag indienen. Een commissie van officieel door de gemeente benoemde bewoners uit uw wijk, de regiegroep genaamd, beoordeelt uw aanvragen.
Meer informatie: schiedam.nl/wijkbudgetten.

BUITENBETER APP
Ziet u op straat bijvoorbeeld een volle container, straatvuil, ongedierte, losse stoeptegels of overhangende takken? Geef dan uw melding door via de BuitenBeter app. Download de BuitenBeter app op uw telefoon of tablet en meld het probleem direct bij de gemeente. Samen houden wij Schiedam schoon.
Voor het ophalen van grofvuil kunt u direct een afspraak maken met Irado of gebruik de Irado Afvalapp.

VOORUITBLIK MIJLPALEN BOUW 2023
a. Binnenkort worden de eerste koopwoningen opgeleverd aan hun nieuwe eigenaar.
b. In januari worden de eerste 37 huurappartementen opgeleverd aan Woonplus
c. Start het participatietraject met de nieuwe bewoners van fase A/B.
d. Gaan we door met de bouw van fase C en het aanleggen van het openbaar gebied.

KERSTVAKANTIE EN BEREIKBAARHEID VAKANTIEPERIODE
Vanwege de kerstvakantie ligt de bouw tussen 26 december en 6 januari stil. In geval van calamiteiten in de vakantieperiode is 14 010 van de gemeente Schiedam bereikbaar of Van Wijnen op het 24/7 servicenummer: 0182-34 80 88. Bel altijd 112 bij een noodsituatie.

Wij wensen u een fijne jaarwisseling.
Blijf veilig en tot volgend jaar!

Ontwikkelingen in de Buurttuin juli 2022

WERKZAAMHEDEN EN ZOMERVAKANTIE IN DE BUURTTUIN
De zomervakantie komt eraan. Komende tijd voeren wij minder werkzaamheden uit aan de nieuwbouw van In de Buurttuin. Welke werkzaamheden doorgaan, leest u in dit bericht.

BIJGESTELDE PLANNINGOPENBAAR GEBIED
Het openbaar gebied tussen de Van Heuven Goedhartstraat en Piersonstraat wordt opnieuw aangelegd in dezelfde stijl als het toekomstige openbaar gebied rond de nieuwbouw. Daarnaast worden aanpassings- en vervangingswerkzaamheden aan de bestaande riolering uitgevoerd. De werkzaamheden aan dit gebied zijn helaas iets uitgelopen ten opzichte van de in december verspreide planning. Op onderstaande kaart vindt u de bijgestelde planning. Als uw straat tijdelijk afgesloten wordt, ontvangt u een aparte nieuwsbrief per post.

 

AFSLUITING PARKWEG EN OMLEIDINGSROUTE
In de weken 29-30-31, de week vanaf 18 juli 2022, is de Parkweg tijdelijk afgesloten vanwege de aanleg van een nieuw riool. Er is een omleidingsroute voor al het verkeer ingesteld gedurende deze periode. Zie het kaartje hieronder en de omleidingsborden op locatie.


VOORUITZICHT BOUWVAKANTIE EN CALAMITEITENNUMMER
De zomervakantie staat voor de deur en ook de bouw heeft vakantie tussen 25 juli en 12 augustus 2022. In geval van calamiteiten in de vakantieperiode heeft Van Wijnen West een 24/7 servicenummer beschikbaar. Dat nummer is: 0182-34 80 88. In geval van nood belt u altijd 112.

Wij wensen u een mooie zomer!

 

 

Ontwikkelingen in de Buurttuin juni 2022

TOEN EN NU
In de fases A en B wordt hard gewerkt. De appartementen aan de Monseigneur Nolenslaan zijn al
steigervrij en de werkzaamheden binnen worden verder afgerond. In juni krijgen de eerste huurders
van Woonplus de sleutel van hun eengezinswoning. Kortom: een mooi moment om stil te staan bij
de enorme vooruitgang van de laatste 2 jaren. Daarnaast kijken we in deze nieuwsbrief vooruit naar
aankomende werkzaamheden en het participatietraject voor de Buurttuinen.

VOORUITBLIK
Binnenkort is de sloop afgerond en starten we ook aan de andere kant van de Parkweg met de bouwwerkzaamheden voor de woningen in fase C. U kunt op de foto’s al goed zien dat het terrein er klaar voor is.

KUNSTWERKEN BOUWHEKDOEKEN
Naast de fotocollectie met beelden van toen en nu kunt u ook de laatste nieuwe foto’s bewonderen aan de bouwhekdoeken in fase C en D. Deze open-lucht-expositie is opgezet
door Stichting Mooi Werk.

Ondertussen wordt druk gewerkt aan het beheergebied tussen de Piersonstraat en Van Heuven Goedhartstraat. Als uw straat tijdelijk afgesloten wordt, dan ontvangt u een aparte nieuwsbrief per post.

 

PARTICIPATIE COMMUNICATIE
Het project In de Buurttuin heeft een aantal collectieve Buurttuinen en plekken. Voor de inrichting van deze plekken kan worden meegedacht door de nieuwe bewoners en omwonenden. Van Wijnen zet daarvoor een participatietraject op. Hierbij kan iedereen van zowel de koop- als de huurwoningen meedenken over de inrichting van de Buurttuinen. Dit traject wordt nu vormgegeven en na de zomer zullen bewoners hiervoor benaderd worden.

SPEELVOORZIENINGEN IN DE BUURT
Gedurende de bouw is er helaas even minder speelgelegenheid dan voorheen. Vanuit de buurt hebben we begrepen dat mensen dit jammer vinden. Samen met de gemeente
gaan we onderzoeken waar de behoefte ligt en hoe hierin kan worden voorzien. Bent u een van de omwonenden die graag meedenkt over speelvoorzieningen?
Meldt u zich dan aan via info@meedoenindebuurttuin.nl. Rond september nemen wij contact met u op.

Ontwikkelingen in de Buurttuin februari 2022

AANLEG OPENBARE RUIMTE
BEHEERGEBIED

Binnenkort wordt er gestart met de aanleg van openbare ruimte in het beheergebied (tussen de Van Heuven Goedhartstraat en de Piersonstraat).
In deze nieuwsbrief ontvangt u daarover meer informatie.

 

 

Werkzaamheden Beheergebied
In de in december verzonden nieuwsbrief over het door de gemeente vastgestelde inrichtingsplan (IP), informeerden wij u dat binnenkort gestart wordt met de werkzaamheden aan het ‘beheergebied’. Het ‘beheergebied’ in het inrichtingsplan is het openbaar gebied tussen de Van Heuven Goedhartstraat en Piersonstraat. Dit wordt opnieuw aangelegd in dezelfde stijl als het toekomstige openbaar gebied rond de nieuwbouw. Daarnaast worden aanpassings- en vervangingswerkzaamheden aan de bestaande riolering uitgevoerd.
Hierboven ziet u een de kaart uit het Inrichtingsplan van Parkweg Midden met daarin het ontwikkelgebied en het beheergebied aangegeven.
Wilt u meer lezen over het inrichtingsplan? Kijk dan op de website meedoenindebuurttuin.nl onder ‘meer informatie’ en ‘downloads’ voor het
volledige inrichtingsplan.

Uitvoering en planning werkzaamheden beheergebied
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd en gecoördineerd door de Antea Group en gefaseerd uitgevoerd per straat. Vanaf 21 februari starten de werkzaamheden met het vervangen van de riolering in de Van Heuven Goedhartstraat. Binnenkort ontvangt u van hen een bewonersbrief met meer informatie over de werkzaamheden specifiek bij u in de straat en contactgegevens voor als u vragen heeft.

 

INRICHTINGSPLAN
MATERIALISERING & GROENBEHEER


PLANNING
BOUWWERKZAAMHEDEN

Sloopwerkzaamheden
Binnenkort wordt er gestart met de sloop van het laatste overgebleven appartementen complex aan de Parkweg. Samen met New Horizon en Antea Group wordt dit circulair uitgevoerd.

Start verkoopfase 2
Donderdag 10 februari is de start verkoop van de 2e verkoopfase gepland.
Deze vind digitaal plaats via een webinar. Interesse? Meld u aan via indebuurttuin.nl.

Bouw
De bouw van de appartementen aan de Monseigneur Nolenslaan bereikt een dezer dagen het hoogste punt! Ook de bouw van de appartementen aan de Burgermeester van Haarenlaan en de eengezinswoningen in de eerste fases verloopt voorspoedig. In mei wordt gestart met de
bouw van de koopwoningen uit verkoopfase 1.

 

Ontwikkelingen in de Buurttuin najaar 2021

Het inrichtingsplan, welke in nieuwsbrieven 3 en 4 ook aan bod is gekomen, is na de laatste aanpassingen definitief vastgesteld. Het inrichtingsplan beschrijft hoe de openbare ruimte in Parkweg Midden eruit gaat zien. Denk hierbij aan parkeren, plekken om te spelen en extra groen. Dit plan is mede tot stand gekomen door iedereen die input heeft geleverd via meedoenindebuurttuin.nl en we willen hiervoor iedereen hartelijk danken voor zijn bijdrage.

Het eerstvolgende participatiemoment zal rond de oplevering van de koopwoningen zijn. De huidige én toekomstige bewoners kunnen dan meedenken over de inrichting van de Buurttuinen. Met een in samenspraak met de gemeente opgestelde ‘toolbox’ worden in totaal 6 speel-/ontmoetingsplekken ingericht. Deze ‘toolbox’ bevat o.a. verschillende speelelementen voor alle leeftijden, de aanplant van extra groen en zitelementen om ontmoetingen te stimuleren. Zo maken we samen er samen een fijne plek van.

Wilt u meer lezen over het inrichtingsplan? Klik dan hier voor het volledige inrichtingsplan.

 

OM (WEER) NAAR UIT TE KIJKEN
TENTOONSTELLING SCHIEDAM TOEN/NU/STRAKS
Sinds september is de bouwplaats omgetoverd tot een heuse openluchttentoonstelling.Op bouwhekdoeken zijn beelden te zien van het fotografieproject Schiedam toen/nu/straks. Dit project is van Stichting Mooi Werk, in samenwerking met fotograaf John Middelkoop, grafisch vormgever Rob Maan en een groep enthousiaste amateurfotografen. Allen zijn zij van Schiedamse bodem en lieten zich inspireren door historische foto’s van Schiedam. 

De expositie trekt veel bekijks en krijgt ook een vervolg in de komende bouwfases.Na de kerstvakantie zal de expositie worden uitgebreid met oude én nieuwe beelden!
Auteur: Van Wijnen

 

PLANNING EN VOORUITZICHT

Bouwfase A en B
De afgelopen periode is er veel gebeurd op de bouwplaats. Zo is in fase A en B gestart met de bouw van de appartementen. Aan de Monseigneur Nolenslaan verwachten we zelfs op korte termijn het hoogste punt te bereiken. In november zijn we gestart met de bouw van de eerste eengezinswoningen voor Woonplus. De komende tijd zullen nog meer eengezinswoningen volgen.

Sloopfase C en D
Aan de oostelijke zijde van de Parkweg zal het u zijn opgevallen dat fase C geheel gesloopt is. Bij het laatste gebouw van fase D starten we in het voorjaar met de sanering van alle asbesthoudende materialen, gevolgd door de sloop van de buitenkant. Een mooi feit over de sloop is dat wij dit circulair hebben uitgevoerd in samenwerking met Antea en New Horizon. In het voorjaar wordt ook gestart met de aanleg van openbare ruimte in het beheergebied (tussen de Van Heuven Goedhartstraat en de Piersonstraat). Medio februari ontvangt u daarover een nieuwsbrief met
nadere informatie.
Auteur: Van Wijnen

 

 

VERKOOPFASE 2
In oktober zijn we van start gegaan met de verkoop van de eerste 18 koopwoningen. Inmiddels zijn alle woningen verkocht.

Binnenkort volgt er meer informatie over de volgende verkoopfase. Houdt onze social media-kanalen en website www.indebuurttuin.nl in de gaten! Via deze website kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, waarmee we je als eerste op de hoogte houden van het laatste nieuws.
Auteur: Van Wijnen

 

CRUYFF COURT KOMT TERUG!
Het Cruyff Court is afgebroken in verband met de bouwwerkzaamheden rond de Parkweg. Het is de bedoeling dat het Cruyff Court terugkomt op een andere locatie in Nieuwland. Samen met de Cruyff Foundation zijn we aan het onderzoeken waar het Cruyff Court terug kan komen in de wijk en behouden blijft voor de Schiedammers.

Daarnaast wordt er samen met ontwikkelaar Van Wijnen een plan gemaakt voor spelen en verblijven ‘in de Buurttuin’. Met aandacht voor alle doelgroepen op het gebied van spelen en verblijven. In het nieuwe jaar gaat de gemeente samen met ontwikkelaar Van Wijnen in gesprek met de huidige bewoners én nieuwe bewoners om de wensen qua spelen en verblijven op te halen. De bewoners ontvangen hier later meer informatie over.
Auteur: gemeente Schiedam

 

KERSTVAKANTIE EN BEREIKBAARHEID
Vanwege de kerstvakantie ligt de bouw tussen 27 december en 7 januari stil. In geval van calamiteiten in de vakantieperiode is 14 010 van de gemeente Schiedam bereikbaar. Bel 112 bij een noodsituatie.
Wij wensen u een fijne jaarwisseling. Blijf veilig en tot volgend jaar!
 

 

Ontwikkelingen in de Buurttuin zomer 2021

Nog net voor de zomervakantie praten wij u graag even bij over de ontwikkelingen In de Buurttuin! Momenteel zetten we de laatste stappen richting het vaststellen van het definitieve inrichtingsplan van het gebied Parkweg Midden.

Dit plan beschrijft hoe de toekomstige openbare ruimte eruit gaat zien. Denk aan extra groen, meer overzicht en rust, duidelijkheid en veiligheid voor voetgangers en spelende kinderen en de parkeersituatie. Een belangrijke stap, ook in het participatieproject. Graag bedanken wij dan ook iedereen die heeft meegedacht en een persoonlijke bijdrage heeft geleverd. Samen maken we het beter!

De hoofdlijnen zijn daarmee gezet, maar wij gaan in de toekomst nog graag in gesprek over de sfeer en inrichting van een aantal belangrijke plekken in het gebied.
Dat gesprek zouden wij graag willen houden met zoveel mogelijk toekomstige bewoners, dus inclusief de nieuwe bewoners die straks een woning hebben gekocht in de nieuwbouw. Medio 2022 hopen wij de eerste sessie te kunnen hebben over de sfeer eninrichting van die locaties.

Tot die tijd blijven wij natuurlijk ook open staan voor overige vragen, opmerkingen en suggesties. Bijvoorbeeld met betrekking tot de bouw, de veiligheid, eventuele overlast enzovoort. Schroom niet om ze met ons te delen.


PLANNING EN VOORUITZICHT

START BOUW FASE A EN B:
Begin juli is de eerste paal voor de bouw van fase A geslagen. Een belangrijke mijlpaal voor het project! Het heiwerk van fase B start na de bouwvak.

SLOOP FASE C:
De sloop van fase C is in de woningen al gestart. Na de sanering van alle asbesthoudende materialen wordt na de zomervakantie gestart met de grootschalige sloop van de buitenkant.

START VERKOOP EERSTE 18 WONINGEN
In oktober start de verkoop van de eerste 18 koopwoningen In de Buurttuin! Heb je interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief via indebuurttuin.nl/interesse, dan blijf je automatisch op de hoogte.
Auteur: Van WijnenOM NAAR UIT TE KIJKEN: 
TENTOONSTELLING SCHIEDAM TOEN/NU/STRAKS

Binnenkort wordt de bouwplaats In De Buurttuin omgetoverd tot een heuse openlucht tentoonstelling! Op de hekken zal het eindresultaat te zien zijn van het fotografieproject Schiedam toen/nu/straks. Voor dit project lieten Schiedammers zich inspireren door historische foto’s van Schiedam om een eigentijds beeldverhaal van hun stad te vertellen. Wie straks de tijd neemt om goed te kijken zal zien dat er in Schiedam veel is veranderd, maar óók dat in sommige gevallen de tijd heeft stilgestaan.
Dit is een project van Stichting Mooi Werk en is tot stand gekomen in samenwerking met fotograaf John Middelkoop, grafisch vormgever Rob Maan en een groep enthousiaste amateurfotografen. Allen van Schiedamse bodem. Ze wensen iedereen alvast veel kijkplezier!
Auteur: Anne Doeksen,
Cultuurscout Stichting Mooi Werk

UITVERHUIZING FASE D VERLOOPT VOORSPOEDIG WOONPLUS HELPT LAATSTE HUURDERS AAN EEN ANDERE WONING
Sinds oktober 2020 zijn de huurders van de flat Parkweg 55 t/m 161 (fase D) bezig met het zoeken naar een andere woning met behulp van een urgentie. Het uitverhuizen verloopt voorspoedig. Een groot deel van de huurders is inmiddels verhuisd. In het project breekt nu een nieuwe fase aan. De huurders, die er nog wonen, hebben onlangs een schriftelijke huuropzegging van Woonplus ontvangen. Medewerkers van Woonplus gaan deze huurders actief helpen bij het vinden van andere woonruimte. Woonplus wil begin 2022 het complex leeg hebben en overdragen aan de Gemeente Schiedam. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met het uitverhuizen van huurders uit fase A, B en C. Alle huurders hebben tijdig een andere woning gevonden. Met onze ervaringen vertrouwen wij erop dat ook de huurders van fase D tijdig over andere woonruimte zullen beschikken.
Auteur: Woonplus

VOORUITZICHT BOUWVAKANTIE EN CALAMITEITENNUMMER
De zomervakantie staat voor de deur en veel mensen kunnen er gelukkig weer op uit. Ook de bouw heeft vakantie en ligt tussen 2 en 20 augustus aanstaande stil. In geval van calamiteiten in de vakantieperiode heeft Van Wijnen West een 24/7 servicenummer beschikbaar. Dat nummer is: 0182-34 80 88.
Wij wensen u een mooie zomer!
Auteur: Van Wijnen


UITVERHUIZING FASE D VERLOOPT VOORSPOEDIG WOONPLUS HELPT LAATSTE HUURDERS AAN EEN ANDERE WONING
Sinds oktober 2020 zijn de huurders van de flat Parkweg 55 t/m 161 (fase D) bezig met het zoeken naar een andere woning met behulp van een urgentie. Het uitverhuizen verloopt voorspoedig. Een groot deel van de huurders is inmiddels verhuisd. In het project breekt nu een nieuwe fase aan. De huurders, die er nog wonen, hebben onlangs een schriftelijke huuropzegging van Woonplus ontvangen. Medewerkers van Woonplus gaan deze huurders actief helpen bij het vinden van andere woonruimte. Woonplus wil begin 2022 het complex leeg hebben en overdragen aan de Gemeente Schiedam. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met het uitverhuizen van huurders uit fase A, B en C. Alle huurders hebben tijdig een andere woning gevonden. Met onze ervaringen vertrouwen wij erop dat ook de huurders van fase D tijdig over andere woonruimte zullen beschikken.
Auteur: Woonplus

 

Nieuw inrichtingsplan voor parkweg midden

NIEUWE INRICHTING OPENBAAR GEBIED

In deze nieuwsbrief vindt u het ontwerp voor de openbare ruimte in het gebied Parkweg Midden. Het gebied is opgedeeld in twee delen; links ziet u een deel met bebouwing die zal blijven staan (‘bestaand gebied’) en rechts een deel wat geheel vernieuwd wordt (‘nieuwbouw gebied’). Er zijn ook een aantal groene plekken in het gebied aangegeven die nu nog niet in het ontwerp zijn ingericht. Deze plekken willen we in de toekomst, als alles gebouwd en aangelegd is, samen met de bewoners van het gebied inrichten. Lees hierover meer op pagina 5.

Op de volgende pagina zoomen we in op de concrete veranderingen in het bestaand gebied.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag voor 19 maart 2021 zodat we hierop kunnen reageren voordat het inrichtingsplan definitief wordt afgerond. Stuur een mailtje naar

info@meedoenindebuurttuin.nl

De nieuwsbrief staat ook online:
meedoenindebuurttuin.nl/meer-informatie

In gesprek met (toekomstige) bewoners over inrichting openbare ruimte.
Overzicht bestaand gebied en nieuwbouw

WIJZIGINGEN OPENBARE RUIMTE BESTAAND GEBIED

HUIDIGE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE

 

TOELICHTING DOOR DE STEDENBOUWKUNDIGE

Nora Kooijmans

Nora, stedenbouwkundige bij bureau ECHO, licht het ontwerp toe: “In het linkerdeel wordt de openbare ruimte rondom de bestaande gebouwen op veel plekken vernieuwd, zodat het er weer fris uitziet en het er hetzelfde uit gaat zien als het nieuwbouwgedeelte. De stoepen, straten en parkeerplekken worden op veel plekken opnieuw bestraat met dezelfde materialen als in het nieuwbouw gebied. Er ontstaat zo eenheid tussen het nieuwe en het bestaande gebied. Ook hebben we in eerdere participatiemomenten aan zowel bewoners als andere gebruikers van het gebied (winkeliers, school, politie etc.) gevraagd wat de plekken zijn die verbeterd kunnen worden. Daaruit bleek dat er plekken zijn in het huidige gebied waar wat extra groen toegevoegd kan worden of waar we het groen kunnen verbeteren. Dat hebben we, zoals op de kaart is aangegeven, op verschillende plekken gedaan. Door het toevoegen/aanpassen van groen ziet de buurt er aantrekkelijker uit en creëren we een prettige, gezonde omgeving voor de buurt ook voor de toekomst In de Minister Donkerstraat is in de kaart een deel van de weg een eenrichtingsverkeer ingetekend, hierdoor wordt de weg smaller en is er meer ruimte voor

groen. Het maakt de verkeersituatie overzichtelijker. Ook hebben we hier verkeersdrempels ingetekend voor een veilige verkeersituatie. In de tekening is te zien dat ook de doodlopende weg langs basisschool Het Startblok aan de Burgemeester van Haarenlaan niet meer is ingetekend. Hierdoor kan de omgeving van de school groener, aantrekkelijker en overzichtelijker worden. Ter compensatie zijn er dichtbij de school extra parkeerplekken toegevoegd. Het bestemmingsverkeer naar de school kan in de toekomst via de Piersonstraat de school bereiken, zodat de noordkant van de school plaats kan maken voor groen. Behalve veel extra groen wordt het met deze ingrepen niet alleen groener in de buurt maar ook nog een stuk veiliger.”

Een gedetailleerde tekening van het inrichtingsplan staat op de website vermeld: meedoenindebuurttuin.nl

NIEUWBOUW GEBIED

Autovrije hoven

INRICHTING (SPEEL) PLEKKEN

SAMEN MET BEWONERS

Zoals u al weet worden delen van het plan in de toekomst samen met de huidige en toekomstige bewoners ingericht. Deze plekken zijn op de kaart in geel aangegeven. De inrichting zal plaatsvinden zodra de nieuwe bewoners er wonen zodat ook zij hierover kunnen meepraten. De plaatjes geven alvast een eerste idee van welke sfeer er kan kom en. Om een goed beeld te krijgen hoe u de plekken in de openbare ruimte kunt gebruiken, plaatsen wij eerst tijdelijke voorzieningen. Denk hierbij aan tijdelijke bankjes en speeltoestellen. Vervolgens gaan wij in overleg met de huidige en toekomstige bewoners om deze plekken definitief in te richten .

 

Een gedetailleerde tekening van het inrichtingsplan staat op de website vermeld: meedoenindebuurttuin.nl

Speel-/ontmoetingsplekken van de buurt.

Inrichting van plekken in samenspraak met bewoners (na oplevering, 2023/2024).

UITSTRALING

GROENE UITSTRALING

Op deze ‘moodboards’ ziet u welke uitstraling u van de openbare ruimte kunt verwachten. Door het gehele gebied worden parkeerplaatsen groener door een deel van de parkeerplaatsen te voorzien van grastegels.

Deze tegels zijn ‘gevuld’ met gras, maar u kunt er gewoon overheen rijden. Ook de erfafscheidingen worden groen. Daarnaast voegen we natuur en groen toe, zodat vogels en bijvoorbeeld egeltjes een thuis kunnen vinden.

PARKEREN

In de Buurttuin wordt een autoluwe wijk. Doordat een groot deel van de auto’s in de parkeerhoven achter de woningen parkeert ontstaat er ruimte in de straten om te spelen en om elkaar te ontmoeten. Het aantal parkeerplaatsen in het plan is gebaseerd op het aantal nieuw te realiseren woningen. Hierbij is de parkeernorm van de gemeente Schiedam gehanteerd en wordt voldaan aan de eisen. Zo krijgen we een goede balans voor wonen en leven in de Buurttuin!

 

WIJZIGINGSPLAN PARKWEG-MIDDEN

Om de herontwikkeling van Parkweg-Midden mogelijk te maken, is het huidige bestemmingsplan gewijzigd. Deze wijziging is nodig omdat de nieuwe woningen op andere plekken worden gebouwd dan dat de huidige woningen nu staan. Deze wijziging vindt plaats met het wijzigingsplan ‘Parkweg-Midden’. Dit plan is op 9 februari 2021 vastgesteld.

Heeft u vragen over het wijzigingsplan? Neem dan contact op met de heer Hovens van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via telefoonnummer 14 010.

Het plan kunt u bekijken via de website Ruimtelijkeplannen: bit.ly/3kmgRfm

Sloopwerkzaamheden fase A en B

De sloopwerkzaamheden van de oude flats zijn al een tijdje gezig. Een deel van de flats is zelfs al helemaal weg. Mathieu Verberne van civiel bureau Antea Realisatie vertelt hoe dat in zijn werk gaat:
Eerst wordt de aanwezige asbest uit de flats gehaald. Dat was een populair bouwmateriaal tijdens de wederopbouw. Het zit onder andere in de dakbedekking en vloeren. Let op! Nog niet alle asbest is verwijderd. De slopers zijn daar nog een aantal weken mee bezig. Dat is een precies proces, waarbij gezondheid natuurlijk een grote rol speelt.

Duurzame sloop

“Ieder gebouw is een donor gebouw”


Het sloopbedrijf New Horizon haalt vervolgens voorzichtig materialen van de flat. Op die manier kunnen materialen zoals beton, baksteen, gipswanden en glas worden hergebruikt voor andere bouwproducten: Urban Mining noemen we dat.
Het laatste dat over blijft is de betonnen constructie. Dat wordt tot puin vermalen en zal later worden gebruikt om de straten onder de nieuwe woonwijk op te hogen. Zo kan verzakking worden voorkomen en liggen de straten er ook na 30 jaar nog mooi bij. Normaal wordt hier zand voor gebruikt. Door het puin op dezelfde locatie opnieuw te gebruiken, hoeven er minder materialen te worden af- en aangevoerd.

Verkeerssituatie
De sloopwerkzaamheden gebeuren zo veel mogelijk binnen het terrein. De verkeers situatie blijft daardoor voor auto’s ongewijzigd. Fietsers en wandelaars kunnen wel op sommige locaties worden gevraagd om de straat over te steken. Let daarom goed op de borden.
Momenteel geldt dit voor de Parkweg. Binnenkort zullen er aan de burgemeester van Haarenlaan kleine wijzigingen zijn.

Planning
De sloopwerkzaamheden zullen nog tot eind het jaar zichtbaar zijn. Daarna wordt de grond voorbereid voor de bouw. Dat zal tot in het voorjaar duren.

Heeft u vragen of opmerkingen over de sloopwerkzaamheden?

Contact sloop:
Mathieu Verberne, BSc | Projectleider Realisatie Zuid-West
Antea Group
M: +31 6 20879129

Walk en Talk door de buurt

“Een buurt waarin mensen elkaar ontmoeten en kinderen veilig spelen tussen het groen, zonder overlast”

Wij gingen in gesprek met buurtbewoners en geïnteresseerde toekomstige bewoners over wat zij graag terug willen zien in de nieuwe wijk en het openbare gebied. Daarbij vertelden stedenbouwkundige Tim Tutert, architect Richard van Tiggele en projectontwikkelaar Jeroen Roijers alles over het plan én waarover we graag uw inbreng krijgen. Door te praten over de sfeer in deze buurt, heeft kunstenaar Albert Verkade bijvoorbeeld inspiratie kunnen opdoen voor het kunstwerk dat op de gevel van het nieuwe appartementencomplex komt.
Wij waren woensdag 16 september te vinden op verschillende locaties in het plangebied, in kleine groepjes en op veilige afstand van elkaar.
We hebben waardevolle input opgehaald, waar we de deelnemers voor willen bedanken!

Heeft u ook ideeën of vragen? Laat het ons weten via het contactformulier op de home pagina.
Druk op de knop ‘ik wil graag uitgenodigd worden voor participatie activiteiten en om mee te denken’ om op de hoogte gehouden te worden van dit soort activiteiten.

  
 

Aan het woord: Ondernemer Ronald Bergsen

Als voorzitter van de winkeliersvereniging is Ronald Bergsen van Drogisterij Bergsen aan de Mgr. Nolenslaan erg begaan met de wijk. Hij is blij met de ontwikkelingen in het gebied.

Wie in Parkweg Midden woont en wel eens wattenstaafjes of aspirine nodig heeft, kent Ronald Bergsen. Zijn drogisterij op de Nolenslaan is al 23 jaar een begrip in Nieuwland. ‘Maar ook van buiten de wijk komen mensen hierheen om te winkelen,’ zegt Bergsen. ‘Dat komt doordat hier bijna alleen maar zelfstandig ondernemers zitten. De eigenaren staan zélf achter de toonbank. Klanten vinden dat prettig. Andersom is het voor ons als winkeliers heel leuk om in zo’n diverse wijk te werken.’

Door de jaren heen heeft Bergsen de wijk ‘alle kanten op zien gaan’, zoals hij zelf zegt. ‘In 2007 kregen we het stempel Vogelaarwijk. Er was sprake van leegstand en hangjeugd zorgde voor overlast. Toen hebben we als winkeliersvereniging, samen met de gemeente, politie, brandweer en huisbazen, een plan gemaakt. Door álle knelpunten stap voor stap aan te pakken, hebben we van de Nolenslaan weer een krachtige winkelstraat gemaakt. Zo één waar de mensen graag voor omfietsen, omdat hier zeven dagen per week leven in de brouwerij is. Destijds wilde geen enkele ondernemer hier zitten, nu staan ze bij wijze van spreken in de rij. Met de ontwikkelingen in Parkweg Midden in het verschiet, wordt het hier nóg beter!’

Wat Bergsen voor zich ziet, als hij in de toekomst kijkt? ‘Ik hoop natuurlijk dat alle nieuwbouwwoningen over een jaar of vijf zijn gebouwd, en dat de bewoners het leuk vinden om op de Nolenslaan te winkelen. Als winkeliers doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat de winkelstraat die leuke ontmoetingsplaats blijft die hij is. Een plek waar je lekker buiten kunt zijn, kunt rondkijken en flaneren, bekenden tegenkomt en je boodschapjes haalt.’

Dat de wijk divers blijft, juicht Bergsen toe. ‘Verschillende nationaliteiten, hoge en lage inkomens door elkaar, jonge en oudere mensen: dat maakt een winkelstraat levendig en gezellig,’ vindt hij. ‘Balans is belangrijk. De buurt krijgt er nieuwe, kwalitatief hoogstaande woningen bij, waardoor mensen ook binnen de wijk door kunnen stromen. Zij die het financieel beter krijgen, trekken niet meer weg uit de wijk. En dat is voor ons als ondernemers gunstig.’

Een nieuw huis voor oude buurtbewoners

‘Uitverhuizen is ons alles meegevallen’

De heer Umasuthan woonde met zijn gezin bijna dertien jaar aan de Parkweg. Toen hij hoorde dat de flat gesloopt ging worden, was dat wel even schrikken. ‘We waren best gehecht aan onze buurt en hebben daar altijd prettig gewoond. Maar waar we nu wonen, is het minstens zo fijn!’

De heer Umasuthan vertelt dat hij wel inzag dat er iets moest gebeuren op Parkweg Midden. ‘De flats waren echt oud en niet meer zo comfortabel.’ Toch stond hij in eerste instantie niet te trappelen om te verhuizen. ‘Ik wist dat het niet eenvoudig was om in Schiedam een nieuwe woning te vinden. Onze flat aan de Parkweg was bovendien best ruim en we wilden liever niet kleiner gaan wonen.’

Ruime keuken
Het gezin Umasuthan hoopte de overstap te kunnen maken naar een eengezinswoning. Helaas bleek dat niet mogelijk. De eerste bezichtigingen van mogelijke appartementen liepen op niks uit. ‘Het voelde steeds niet goed’, weet de heer Umasuthan nog. ‘Dit appartement aan het Bachplein bekeek ik met mijn twee zoons en eigenlijk was ik in eerste instantie weer niet zo enthousiast. Ik vond het wat klein. Maar mijn vrouw zag de keuken – die is wel lekker ruim – en was meteen verkocht. Uiteindelijk hebben we dus toch ja gezegd. Ook omdat we allemaal wel zagen dat de omgeving echt prima is: lekker rustig en toch de tram voor de deur!’

Veel comfortabeler
In februari is het gezin naar de nieuwe woning verhuisd. Ze hadden niet veel tijd nodig om te wennen. ‘Het is een modern gebouw en daardoor veel comfortabeler dan ons oude huis. Het is bijvoorbeeld heel fijn dat we nu een lift hebben. Mijn vrouw heeft artrose en dan is het prettig dat ze de boodschappen niet de trap op naar boven hoeft te sjouwen. Waar we het meest van genieten? Ikzelf ben heel blij met onze ruime woonkamer. We hebben daar een prachtige vloer en een mooie opbergruimte gemaakt. Mijn vrouw is vooral gelukkig met de keuken, de nieuwe stoomoven en de vaatwasser.’

Happy
Terugkijkend op de uitverhuizing constateert de heer Umasuthan dat het allemaal wel meegevallen is. ‘We vonden het best spannend, maar het is gelukkig goed gegaan. Woonplus heeft ons goed begeleid en we kregen ook alle tijd voor de verhuizing. Natuurlijk denken we nog wel eens terug aan onze tijd aan de Parkweg. Maar al met al zijn we hier echt happy!’

‘Dit is veel comfortabeler dan ons oude huis’

 

Kunst in de buurttuin

Stedelijk Museum Schiedam vroeg Schiedamse kunstenaars om kunst te maken die troost biedt in tijden van corona. Vijftig kunstenaars reageerden op deze oproep. Onder de titel Troost-kunst uit Schiedam, voor jou, van mij werden afbeeldingen van de kunst-werken op posters gedrukt en door het hele land verspreid. Oók in Parkweg Midden hangt troostkunst. De vier gekozen werken zijn even verschillend als kleurrijk: Interieur met kat (Jacques Tange), zonder titel (Inge Hoefnagel), Saar in de Corona lente (Margi Geerlinks) en Zij die neemt en geeft (Diederik Klomberg). Het plan is om in de toekomst méér kunst te tonen aan de bouwhekken.

Heeft u zelf ook kunstzinnige ideeën voor de buurt? Meldt u dan aan op cultuurscouts.com

 

 

Start van de bouw samen met de buurt!

Heeft u het kunstwerk al zien hangen?
Woensdag 16 juli hebben wethouder Fahid Minhas, bestuurder Woonplus Emile Klep, directeur projectontwikkeling Arjan van Meijeren, buurtbewoner Massoumeh Darroodi samen met een paar kinderen uit de buurt een schildering gemaakt voor de Buurttuin. Deze hangt aan de Burgemeester van Haarenlaan - Parkweg.
Bekijk hier de vlog. Daarin vragen ze u mee te denken over de invulling van de Buurttuin.


Anders dan anders
Normaal gesproken is de start bouw een feestelijk moment wat uitgebreid gevierd wordt met alle betrokken partijen. Vanwege de Coronamaatregelen werd er op aangepaste manier, deze keer in aanwezigheid van een klein gezelschap, stilgestaan bij de officiële start van het project.

Aan het woord: Wethouder en directeur Woonplus

De opdracht om Parkweg om te toveren tot de nieuwe Buurttuin komt van Woonplus en gemeente Schiedam. Wethouder Fahid Minhas en directeur van Woonplus, Emile Klep, vertellen wat ze voor ogen hebben.

WETHOUDER – FAHID MINHAS

‘De gemeente en Woonplus hebben samen gezocht naar een geschikte nieuwe invulling van dit verouderde gebied in Nieuwland. Daarbij vond de gemeente het belangrijk dat de wijk gemengder wordt met verschillende type woningen. Er staan nu veel relatief oude en kleine portiekwoningen. We willen wijken toekomstbestendig maken en passende woningen bieden voor alle Schiedammers. Veel Schiedam-mers verlaten de stad nu omdat ze op zoek zijn naar een groter huis. Daarom zien we op deze plek graag een mix terug van verschillende woningen, huur en koop.

Met het plan van Van Wijnen wordt deze buurt groener, klimaatbestendiger, duurzamer en een stuk aangenamer om in te wonen. Precies wat we zochten!

Nieuwland is er de afgelopen jaren flink op vooruit gegaan. Mensen zijn dan ook terecht trots op hun wijk. Een straat zoals de Nolenslaan bijvoorbeeld functioneert erg goed.

 

De wijk is verder fantastisch bereikbaar, waardoor hier veel mensen kunnen wonen.

Stapje voor stapje wordt de wijk vernieuwd, gemengd en fijner gemaakt. Niet alleen Parkweg Midden, maar overal in de omgeving kijken we samen met Woonplus naar het vernieuwen, renoveren of verduurzamen van complexen.’

 

DIRECTEUR - EMILE KLEP

‘Dit plan sluit uitstekend aan op de doelen van de gemeente en Woonplus. Voor ons is het belangrijk dat onze nieuwe huurders straks in een prettige, groene omgeving wonen, waar ze kunnen doorstromen. Door eengezinswoningen en appartementen te bouwen zorgen we voor een mix van bewoners. We geloven namelijk dat dat bijdraagt aan een fijnere buurt. Ook duurzaamheid is voor ons belangrijk. De woningen worden comfortabel en met lage energiekosten houden we de woningen betaalbaar.

Wat dit project zo speciaal maakt is dat we de buitenruimte samen met de nieuwe bewoners gaan invullen. Zij denken en bepalen mee over hun buurttuin! Het is een soort proeftuin dat zich vanzelf vormt naar de behoeften van de gebruikers.’

 

 

Buurtbewoners aan het woord

Mehmet, John en Huseyin wonen al 18 jaar in de wijk.

U kunt ze kennen van het Johan Cruijff Court, die ze elke dag openen en sluiten. De drie staan ook wel bekend als de sfeermakers van het hofje. Hoe denken zij over de nieuwe ontwikkelingen?

‘We organiseren zo nu en dan buurt-barbecues en drinken hier vaak op straat ons theetje. Mensen spreken ons aan als ze vragen hebben over de buurt, of als ze iets willen organiseren. Wat maar weinig mensen in de wijk weten, is dat er een wijkbudget is. Daar doen we samen mooie leuke dingen van kunnen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe bankjes.’

‘Deze wijk is multicultureel, alles zit door elkaar, erg gezellig! Maar er is ook weleens sprake van overlast. Toen het Johan Cruijff Court werd geplaatst, trok dat uit de wijde omtrek mensen aan. Dat leidde soms tot vervelende situaties. Sindsdien gaat het ‘s avonds op slot.

De ontwikkelingen in de omgeving hebben geholpen de overlast te verminderen. We hopen dat dat doorzet.’

‘Bij de nieuwe ontwikkelingen hopen we op fijne ontmoetingsplekken. We wonen zelf in een knus hofje. Dat is fijn voor gezinnen met kleine kinderen, maar ook voor de sfeer tussen bewo-ners onderling. Er moet ook ruimte zijn voor jongeren, zonder dat dit overlast veroorzaakt. Daarom zou het jammer zijn als er geen goede vervanging komt voor het Johan Cruijff Court. Wat ook niet mag verdwijnen zijn parkeer-plaatsen voor de eigen bewoners van deze buurt.’

Meedoen in de Buurttuin

VAN WIJNEN

dordrecht@vanwijnen.nl
078-633 39 11

Contact sloopwerkzaamheden:
Tonny Pennings | Hoofduitvoerder
Antea Group
M: +31 (0)651311487
tonny.pennings@anteagroup.nl

BELANGRIJKE WEBSITES

project: indebuurttuin.nl
sociale huur: woonnetrijnmond.nl
woonplus.nl
cultuurscouts.com