16-06-2022

Ontwikkelingen in de Buurttuin juni 2022

TOEN EN NU
In de fases A en B wordt hard gewerkt. De appartementen aan de Monseigneur Nolenslaan zijn al
steigervrij en de werkzaamheden binnen worden verder afgerond. In juni krijgen de eerste huurders
van Woonplus de sleutel van hun eengezinswoning. Kortom: een mooi moment om stil te staan bij
de enorme vooruitgang van de laatste 2 jaren. Daarnaast kijken we in deze nieuwsbrief vooruit naar
aankomende werkzaamheden en het participatietraject voor de Buurttuinen.

VOORUITBLIK
Binnenkort is de sloop afgerond en starten we ook aan de andere kant van de Parkweg met de bouwwerkzaamheden voor de woningen in fase C. U kunt op de foto’s al goed zien dat het terrein er klaar voor is.

KUNSTWERKEN BOUWHEKDOEKEN
Naast de fotocollectie met beelden van toen en nu kunt u ook de laatste nieuwe foto’s bewonderen aan de bouwhekdoeken in fase C en D. Deze open-lucht-expositie is opgezet
door Stichting Mooi Werk.

Ondertussen wordt druk gewerkt aan het beheergebied tussen de Piersonstraat en Van Heuven Goedhartstraat. Als uw straat tijdelijk afgesloten wordt, dan ontvangt u een aparte nieuwsbrief per post.

 

PARTICIPATIE COMMUNICATIE
Het project In de Buurttuin heeft een aantal collectieve Buurttuinen en plekken. Voor de inrichting van deze plekken kan worden meegedacht door de nieuwe bewoners en omwonenden. Van Wijnen zet daarvoor een participatietraject op. Hierbij kan iedereen van zowel de koop- als de huurwoningen meedenken over de inrichting van de Buurttuinen. Dit traject wordt nu vormgegeven en na de zomer zullen bewoners hiervoor benaderd worden.

SPEELVOORZIENINGEN IN DE BUURT
Gedurende de bouw is er helaas even minder speelgelegenheid dan voorheen. Vanuit de buurt hebben we begrepen dat mensen dit jammer vinden. Samen met de gemeente
gaan we onderzoeken waar de behoefte ligt en hoe hierin kan worden voorzien. Bent u een van de omwonenden die graag meedenkt over speelvoorzieningen?
Meldt u zich dan aan via info@meedoenindebuurttuin.nl. Rond september nemen wij contact met u op.