23-12-2022

Voortvang Bouw in de Buurttuin december 2022

In dit nieuwsbericht nemen we u mee in de enorme vooruitgang die het project de afgelopen tijd heeft
gemaakt. Op deze luchtfoto’s van november ziet u dat pas goed!

Fase A en B zijn nagenoeg klaar voor oplevering. Ondertussen wordt ook de laatste werkzaamheden aan de eerste blokken koopwoningen en de eerste huurappartementen voor Woonplus. De woningen in het midden zijn net voor de zomer aan Woonplus opgeleverd.

Op deze foto worden in fase C en D de eerste funderingen gelegd. Door het korte bouwproces zijn ook deze woningen in het voorjaar al klaar voor oplevering!

START PARTICIPATIETRAJECT MET OMGEVING EN NIEUWE BEWONERS
Voor het project in de Buurttuin Schiedam gaan we met de huidige- en toekomstige bewoners samen de buurttuinen vormgeven in het participatietraject: Meedoen in de Buurttuin! Het participatietraject wordt opgesplitst in 2 trajecten. We gaan eerst ‘uitzoomen’ op de behoefte van de omgeving (Nieuwland) en de huidige bewoners. Daarna gaan we ‘inzoomen’ op de buurttuinen van het project en de toekomstige bewoners. Binnenkort ontvangt u van ons een vragenlijst om mee te denken over de omgeving van het project Meedoen in de Buurttuin! Vult u de vragenlijst in? 
Wij kijken er naar uit om met elkaar de buurttuinen vorm te geven! Zodat het nu en in de toekomst een fijne plek gaat zijn om te spelen en te ontmoeten.

EVEN VOORSTELLEN: DARIUS SPENCER
Darius Spencer is de wijkregisseur van de wijk Nieuwland binnen de gemeente Schiedam. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, ondernemers, sociaal werkers, wijkondersteuningsteam, politie en de woningcorporatie. Hiermee is de wijkregisseur vaak het gezicht van de gemeente en eerste aanspreekpunt voor de wijk. De wijkregisseur kijkt welke behoeften er in een wijk zijn. Dit geeft hij of zij door aan de medewerkers en het bestuur van de gemeente. Zo worden deze behoeften zoveel mogelijk meegenomen in de plannen en de uitvoering daarvan. De wijkregisseur zorgt er dus voor dat Schiedammers mee kunnen denken over hun eigen wijk. Dat zoveel mogelijk Schiedammers participeren, oftewel meedoen en meedenken, is heel belangrijk voor de gemeente Schiedam. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de wijkregisseur via contact@schiedam.nl of telefoonnummer 14 010.

WIJKOVERLEG
Vijf keer per jaar vindt een wijkoverleg plaats in het gebouw van Wijkcentrum Dreesplein, Dr Willem Dreesplein 1. De wijkregisseur zit dit overleg voor en bespreekt de ontwikkelingen in de wijk met bewoners, ondernemers en wijkprofessionals. De wijkoverleggen in 2023 staan gepland op:
9 februari 2023, 20 april 2023, 29 juni 2023, 19 oktober 2023, 14 december 2023
Het wijkoverleg is een openbare vergadering. Wilt u hier aan deelnemen, neem dan contact op met het secretariaat Wijkontwikkeling via contact@schiedam.nl of telefoonnummer 14 010.

WIJKBUDGET
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u hiervoor een financiële bijdrage aanvragen bij de gemeente uit het wijkbudget. Op vijf momenten in het jaar kunt u een aanvraag indienen. Een commissie van officieel door de gemeente benoemde bewoners uit uw wijk, de regiegroep genaamd, beoordeelt uw aanvragen.
Meer informatie: schiedam.nl/wijkbudgetten.

BUITENBETER APP
Ziet u op straat bijvoorbeeld een volle container, straatvuil, ongedierte, losse stoeptegels of overhangende takken? Geef dan uw melding door via de BuitenBeter app. Download de BuitenBeter app op uw telefoon of tablet en meld het probleem direct bij de gemeente. Samen houden wij Schiedam schoon.
Voor het ophalen van grofvuil kunt u direct een afspraak maken met Irado of gebruik de Irado Afvalapp.

VOORUITBLIK MIJLPALEN BOUW 2023
a. Binnenkort worden de eerste koopwoningen opgeleverd aan hun nieuwe eigenaar.
b. In januari worden de eerste 37 huurappartementen opgeleverd aan Woonplus
c. Start het participatietraject met de nieuwe bewoners van fase A/B.
d. Gaan we door met de bouw van fase C en het aanleggen van het openbaar gebied.

KERSTVAKANTIE EN BEREIKBAARHEID VAKANTIEPERIODE
Vanwege de kerstvakantie ligt de bouw tussen 26 december en 6 januari stil. In geval van calamiteiten in de vakantieperiode is 14 010 van de gemeente Schiedam bereikbaar of Van Wijnen op het 24/7 servicenummer: 0182-34 80 88. Bel altijd 112 bij een noodsituatie.

Wij wensen u een fijne jaarwisseling.
Blijf veilig en tot volgend jaar!