01-03-2021

Nieuw inrichtingsplan voor parkweg midden

NIEUWE INRICHTING OPENBAAR GEBIED

In deze nieuwsbrief vindt u het ontwerp voor de openbare ruimte in het gebied Parkweg Midden. Het gebied is opgedeeld in twee delen; links ziet u een deel met bebouwing die zal blijven staan (‘bestaand gebied’) en rechts een deel wat geheel vernieuwd wordt (‘nieuwbouw gebied’). Er zijn ook een aantal groene plekken in het gebied aangegeven die nu nog niet in het ontwerp zijn ingericht. Deze plekken willen we in de toekomst, als alles gebouwd en aangelegd is, samen met de bewoners van het gebied inrichten. Lees hierover meer op pagina 5.

Op de volgende pagina zoomen we in op de concrete veranderingen in het bestaand gebied.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag voor 19 maart 2021 zodat we hierop kunnen reageren voordat het inrichtingsplan definitief wordt afgerond. Stuur een mailtje naar

info@meedoenindebuurttuin.nl

De nieuwsbrief staat ook online:
meedoenindebuurttuin.nl/meer-informatie

In gesprek met (toekomstige) bewoners over inrichting openbare ruimte.
Overzicht bestaand gebied en nieuwbouw

WIJZIGINGEN OPENBARE RUIMTE BESTAAND GEBIED

HUIDIGE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE

 

TOELICHTING DOOR DE STEDENBOUWKUNDIGE

Nora Kooijmans

Nora, stedenbouwkundige bij bureau ECHO, licht het ontwerp toe: “In het linkerdeel wordt de openbare ruimte rondom de bestaande gebouwen op veel plekken vernieuwd, zodat het er weer fris uitziet en het er hetzelfde uit gaat zien als het nieuwbouwgedeelte. De stoepen, straten en parkeerplekken worden op veel plekken opnieuw bestraat met dezelfde materialen als in het nieuwbouw gebied. Er ontstaat zo eenheid tussen het nieuwe en het bestaande gebied. Ook hebben we in eerdere participatiemomenten aan zowel bewoners als andere gebruikers van het gebied (winkeliers, school, politie etc.) gevraagd wat de plekken zijn die verbeterd kunnen worden. Daaruit bleek dat er plekken zijn in het huidige gebied waar wat extra groen toegevoegd kan worden of waar we het groen kunnen verbeteren. Dat hebben we, zoals op de kaart is aangegeven, op verschillende plekken gedaan. Door het toevoegen/aanpassen van groen ziet de buurt er aantrekkelijker uit en creëren we een prettige, gezonde omgeving voor de buurt ook voor de toekomst In de Minister Donkerstraat is in de kaart een deel van de weg een eenrichtingsverkeer ingetekend, hierdoor wordt de weg smaller en is er meer ruimte voor

groen. Het maakt de verkeersituatie overzichtelijker. Ook hebben we hier verkeersdrempels ingetekend voor een veilige verkeersituatie. In de tekening is te zien dat ook de doodlopende weg langs basisschool Het Startblok aan de Burgemeester van Haarenlaan niet meer is ingetekend. Hierdoor kan de omgeving van de school groener, aantrekkelijker en overzichtelijker worden. Ter compensatie zijn er dichtbij de school extra parkeerplekken toegevoegd. Het bestemmingsverkeer naar de school kan in de toekomst via de Piersonstraat de school bereiken, zodat de noordkant van de school plaats kan maken voor groen. Behalve veel extra groen wordt het met deze ingrepen niet alleen groener in de buurt maar ook nog een stuk veiliger.”

Een gedetailleerde tekening van het inrichtingsplan staat op de website vermeld: meedoenindebuurttuin.nl

NIEUWBOUW GEBIED

Autovrije hoven

INRICHTING (SPEEL) PLEKKEN

SAMEN MET BEWONERS

Zoals u al weet worden delen van het plan in de toekomst samen met de huidige en toekomstige bewoners ingericht. Deze plekken zijn op de kaart in geel aangegeven. De inrichting zal plaatsvinden zodra de nieuwe bewoners er wonen zodat ook zij hierover kunnen meepraten. De plaatjes geven alvast een eerste idee van welke sfeer er kan kom en. Om een goed beeld te krijgen hoe u de plekken in de openbare ruimte kunt gebruiken, plaatsen wij eerst tijdelijke voorzieningen. Denk hierbij aan tijdelijke bankjes en speeltoestellen. Vervolgens gaan wij in overleg met de huidige en toekomstige bewoners om deze plekken definitief in te richten .

 

Een gedetailleerde tekening van het inrichtingsplan staat op de website vermeld: meedoenindebuurttuin.nl

Speel-/ontmoetingsplekken van de buurt.

Inrichting van plekken in samenspraak met bewoners (na oplevering, 2023/2024).

UITSTRALING

GROENE UITSTRALING

Op deze ‘moodboards’ ziet u welke uitstraling u van de openbare ruimte kunt verwachten. Door het gehele gebied worden parkeerplaatsen groener door een deel van de parkeerplaatsen te voorzien van grastegels.

Deze tegels zijn ‘gevuld’ met gras, maar u kunt er gewoon overheen rijden. Ook de erfafscheidingen worden groen. Daarnaast voegen we natuur en groen toe, zodat vogels en bijvoorbeeld egeltjes een thuis kunnen vinden.

PARKEREN

In de Buurttuin wordt een autoluwe wijk. Doordat een groot deel van de auto’s in de parkeerhoven achter de woningen parkeert ontstaat er ruimte in de straten om te spelen en om elkaar te ontmoeten. Het aantal parkeerplaatsen in het plan is gebaseerd op het aantal nieuw te realiseren woningen. Hierbij is de parkeernorm van de gemeente Schiedam gehanteerd en wordt voldaan aan de eisen. Zo krijgen we een goede balans voor wonen en leven in de Buurttuin!

 

WIJZIGINGSPLAN PARKWEG-MIDDEN

Om de herontwikkeling van Parkweg-Midden mogelijk te maken, is het huidige bestemmingsplan gewijzigd. Deze wijziging is nodig omdat de nieuwe woningen op andere plekken worden gebouwd dan dat de huidige woningen nu staan. Deze wijziging vindt plaats met het wijzigingsplan ‘Parkweg-Midden’. Dit plan is op 9 februari 2021 vastgesteld.

Heeft u vragen over het wijzigingsplan? Neem dan contact op met de heer Hovens van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via telefoonnummer 14 010.

Het plan kunt u bekijken via de website Ruimtelijkeplannen: bit.ly/3kmgRfm