image

PLANNING

SLOPEN, BOUWEN, PLANTEN

Binnenkort starten de sloopwerkzaamheden.
Daarna gaan we bouwen aan de nieuwe woningen en groene binnentuinen die samen de nieuwe Buurttuin vormen. Ook de openbare ruimte van de omliggende straten nemen we onder handen.

Foto

Jeroen Roijers

DE ONTWIKKELAAR

Project ontwikkelaar Jeroen Roijers:
“Van Wijnen heeft al meer dan 110 jaar ervaring met het ontwikkelen, (ver)bouwen, verbeteren en onderhouden van vastgoed. Daarbij staan mens en maatschappij centraal.” Nog voor de zomer start Van Wijnen met de sloop van de oude flats. Daarna volgt het bouwrijp maken van de grond. ‘Dat moet op een duurzame en veilige manier gebeuren,’ legt projectleider Hans van Sasse van IJsselt van gemeente Schiedam uit, ‘dus dat kost enige tijd. Daarna kan de bouw van start gaan.’ In 2021 wordt begonnen met de eerste fase. De eerste woningen worden in 2022 opgeleverd. De laatste woningen zijn in 2024 klaar.

Foto

Wijzigingsplan in te zien

van 14 oktober tot 26 november 2020

Om de herontwikkeling van Parkweg-Midden mogelijk te maken, wijzigt het huidige bestemmingsplan. Deze wijziging is nodig omdat de nieuwe woningen op andere plekken worden gebouwd dan dat de huidige woningen nu staan. Deze wijziging vindt plaats met het wijzigingsplan ‘Parkweg-Midden’. Dit plan kunt u vanaf 14 oktober 2020 bekijken. Vanaf 14 oktober 2020 kan iedereen, binnen zes weken, reageren (zienswijzen) op het wijzigingsplan. Dit kunt u doen bij het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. Maak dan een afspraak met het Klant Contact Centrum via het telefoonnummer 14 010. Heeft u vragen over het wijzigingsplan en de procedure? Neem dan contact op met de heer Hovens van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via telefoonnummer 14 010.

Het plan kunt u bekijken via de website Ruimtelijkeplannen:

Bekijk het plan

PLANNING

Uitverhuizen en sociale huur Woonplus

Uitverhuizen fase A en B gereed
Alle huurders van fase A en fase B zijn uitverhuisd. Woonplus heeft de woningen inmiddels overgedragen aan de gemeente en de ontwikkelaar Van Wijnen. Die zorgen voor de sloop. Waar zijn de huurders uit deze fases naar toe verhuisd?

Foto

Bij fase C is het uitverhuizen nog in volle gang.
In oktober 2019 is het uitverhuizen van fase C begonnen. Huurders in deze complexen zijn met een urgentie op zoek naar andere woonruimte. Een deel van de huurders uit fase C is het gelukt om een andere woning te vinden. Dit geldt nog niet voor iedereen. Binnen de periode van uitverhuizen start een nieuwe fase. De zittende huurders krijgen in juli de schriftelijke huuropzegging van Woonplus. Medewerkers van Woonplus gaan de zittende huurders actief helpen bij het vinden van passende woonruimte.

Foto
Meedoen in de Buurttuin

VAN WIJNEN

dordrecht@vanwijnen.nl
078-633 39 11

Contact sloopwerkzaamheden:
Tonny Pennings | Hoofduitvoerder
Antea Group
M: +31 (0)651311487
tonny.pennings@anteagroup.nl

BELANGRIJKE WEBSITES

project: indebuurttuin.nl
sociale huur: woonnetrijnmond.nl
woonplus.nl
cultuurscouts.com